TheraTapper™Plus EU bestelformulier

Hieronder treft u het bestelformulier aan. / Below you will find the order form.

Prijzen / Prices

Prijs per stuk / Price per piece € 192,50 ex BTW / ex VAT
Bij afname vanaf 5 stuks / When purchasing from 5 pieces  5% instellingskorting / institution discount
Bij afname vanaf 10 stuks / When purchasing from 10 pieces 10% instellingskorting / institution discount
Verzendkosten NL/EU / Shipping costs NL/EU Volgens tarieven vervoerder / According to carrier rates

Na je bestelling ontvang je een factuur. Na betaling van deze factuur wordt de TheraTapper™Plus EU per direct toegezonden. Op de TheraTapper™Plus EU staat 1 jaar volledige garantie op technische gebreken!

After your order you will receive an invoice. After payment of this invoice, the TheraTapper ™ Plus EU will be sent immediately. The TheraTapper ™ Plus EU has a 1 year full warranty on technical defects!


Bestelformulier / Order form
    EMDR therapeut? / EMDR therapist? *

    EMDR opleiding via BivT? / EMDR eduction via BivT? *


    Comments are closed