EMDR therapeut

Je kunt voor EMDR terecht bij gespecialiseerde therapeuten die binnen de complementaire zorgverlening en reguliere zorgverlening werkzaam zijn. Op deze website vormen zij de “Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland” en werken verspreid over Nederland en België.

Alle op deze site vermelde therapeuten hebben minimaal een drie- of vierjarige Post-HBO of Hbo-opleiding afgerond. De therapeuten voldoen  minimaal aan de nieuwste PLATO-eisen die door zorgverzekeraars zijn gesteld en alle EMDR therapeuten zijn verplicht aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging, aan klacht en tucht regeling te voldoen en vallen allen onder de Wkkgz. Iedere behandelaar op deze site dient zich aan deze beroepscode te houden, informeer dan ook altijd of de behandelaar hieraan voldoet!

Ervaring

De vermelde therapeuten hebben een intensieve EMDR opleiding en een supervisie programma afgerond om voldoende praktijkervaring in EMDR behandelingen te verkrijgen. De therapeuten zijn verplicht minimaal één keer per jaar een praktijkgerichte professionalisering dag te volgen voor verdere ontwikkeling en om op de hoogte te blijven van de nog steeds vernieuwende ontwikkelingen. Alle behandelaren zijn geschoold om enkelvoudige problematiek te behandelen. Voor complexe en klinische problematiek dient men je door te verwijzen naar je arts en of GZ instelling. Soms wordt ook een goede samenwerking aanbevolen. Hier kun je als cliënt uiteraard naar vragen!

EMDR supervisie

De EMDR therapeut heeft onder supervisie het EMDR master Practitioner en/of het EMDR therapeut certificaat behaald. De ‘Samenwerkende EMDR therapeuten’ hebben toegang tot nieuwe ontwikkelingen en ondersteuning van gekwalificeerde supervisors. Tevens krijgen alle behandelaren toegang tot supervisie ondersteuning om verder door te ontwikkelen. Lees meer: Kwaliteitseisen

Kosten en vergoedingen

De kosten van een consult verschillen per praktijk. In Nederland mogen geen prijsafspraken gemaakt worden. Je kunt de informatie opvragen bij de therapeut in je regio. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het behandelprogramma geheel of gedeeltelijk binnen je eigen aanvullende verzekering of basisverzekering. Je kunt het beste je verzekering vragen welke regeling voor jou van toepassing is. Werkgevers zijn vaak ook bereid om een deel of geheel mee te betalen.

emdrbrein

EMDR en het brein

Gecertificeerde ‘EMDR master Practitioners’ en ‘EMDR therapeuten’ heeft ruim voldoende ervaring om enkelvoudige en complexe nare ervaringen  te behandelen. De EMDR samenwerkende therapeut verplicht zich de jaarlijkse bijscholingen te volgen. Opleidingsinformatie: www.bivt.nl

Reacties zijn gesloten.