EMDR TheraTapper kit

EMDR TheraTapper™ Plus EU

De EMDR TheraTapper™ Plus EU kit  is speciaal ontwikkeld voor EMDR behandelaren in de EU. Geeft uitstekende tactiele en audio afwisselende bilaterale stimulatie om het effect van de EMDR behandeling te optimaliseren. De TheraTapper™Plus bestaat uit een zeer eenvoudig te bedienen schakelkastje die is aangesloten op twee kleine (met de hand vast te houden) pulsen door draden van 1,8 meter (corona-proof). De pulsen trillen afwisselend en zijn instelbaar om de juiste tactiele stimulatie te geven. De TheraTapper ™ Plus heeft tevens instelbare goed hoorbare tonen die via de meegeleverde hoofdtelefoon wordt afgespeeld. ook deze hoofdtelefoon wordt geleverd met lange kabels, zodat therapeut en cliënt op een comfortabele afstand kunnen blijven.

Alle stimulaties zijn tijdens de behandeling heel eenvoudig in te stellen en te variëren, dit alles om een zo effectief mogelijke EMDR sessie te bewerkstelligen. Je kunt de tactiele stimulatie apart van de auditieve stimulatie laten werken als ook gelijktijdig. Let wel op dat je links en rechts gelijk laat gaan door de tactiele pulsen op de hoofdtelefoon in te stellen. Ook is het volume in te stellen maar nog effectiever is dat de snelheid van de links rechts stimulatie is in te stellen. Zoals in onderzoek is gebleken kun je vaak bij jongeren snellere links rechts stimulatie geven dan bij volwassen. Ook een mooie regelinstelling is dat de pauze tussen twee stimulaties verkort of verlengd kunnen worden.

Dit alles kun je tijdens de EMDR therapie sessie inregelen om zo de effectieve verwarring te laten plaatsvinden.

Ga naar bestellen. Ga naar meer informatie.  (klik op foto voor video handleiding / click on photo for video)

EMDR-TheraTapper™Plus EU voor professionals

Englisch:

The TheraTapper ™ Plus EU has been specially developed for EMDR practitioners in the EU. Provides excellent tactile and audio alternating bilateral stimulation to optimize the effect of the EMDR treatment. The TheraTapper ™ Plus consists of a very easy to operate control box that is connected to two small (hand held) pulses by 1.8 meter wires (corona proof). The pulses vibrate alternately and are adjustable to provide the correct tactile stimulation. The TheraTapper ™ Plus also has adjustable, highly audible tones that are played via the supplied headphones. these headphones also come with long cables, so that therapist and client can stay at a comfortable distance.

All stimulations are very easy to set and vary during the treatment, all this to achieve the most effective possible EMDR session. You can have the tactile stimulation work separately from the auditory stimulation as well as simultaneously. Make sure that you make left and right equal by setting the tactile pulses on the headphones. The volume can also be adjusted, but even more effective is that the speed of the left-right stimulation can be adjusted. As research has shown, you can often give faster left-right stimulation to young people than to adults. Another nice control setting is that the pause between two stimulations can be shortened or extended.

You can adjust all this during the EMDR therapy session to allow effective confusion to take place.

Go to order. Go to more information.

Reacties zijn gesloten.