Kwaliteitseisen

De Samenwerkende EMDR therapeuten beschikken allen over het juiste en geldige diploma en voldoen aantoonbaar aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Allen die vermeld zijn op de website hebben tevens ruim voldoende diagnostische kennis en houden zich aan de reglementen die gesteld zijn binnen de EMDR opleiding.

De vermelde EMDR practitioner, EMDR master Practitioners en EMDR therapeuten zijn op de hoogte van hun beroepscode binnen hun eigen beroepsvereniging (zoals psychosociale therapie, psychotherapie, hypnotherapie, coaching, Praktijkondersteuner, haptotherapie, gestalttherapie, enz.) of beroepscode van de instelling waar men werkzaam is. Men is geregistreerd op een register Wkkgz, hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, hebben aangetoond voldoende voorkennis te hebben over psychopathologie, houden zich aan de jaarlijkse verplichte EMDR bij- en nascholing te volgen voor herregistratie, volgen supervisie om goede zorg te blijven verlenen indien nodig.

EMDR is een evidence-based practice (EBP) behandeling en dient te allen tijde uitgevoerd te worden door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

Alle samenwerkende EMDR behandelaren zullen kritisch beoordelen en waar nodig verwijzen naar collega’s die binnen een specialisatie werken. O.a. Kindertherapeuten zullen geen volwassenen behandelen, therapeuten die met volwassenen werken zullen geen kinderen behandelen en trauma type I en II worden ook onderscheiden. Men zal verwijzen waar nodig!

Alle vermelde behandelaren dienen via hun website of werkgever duidelijke en eerlijke informatie te verstrekken. Men kan dit o.a. controleren in de zorggids van de zorgverzekeraars. Voor deze registratie dient men te voldoen aan de PLATO-eisen die Psychosociale basiskennis als eis stellen.

Geen vermelding op deze site?

Staat een Samenwerkende EMDR behandelaar niet op deze website, dan is deze niet bekend in ons register of heeft geen opleiding afgerond en voldoet hij/zij niet aan onze kwaliteitseisen als complementaire en/of reguliere zorgverlener. Helaas zijn er behandelaren die workshops, dag cursussen of niet juiste protocollaire emdr behandelingen geven. Als men in het verleden wel een emdr opleiding heeft afgerond voldoet men wellicht niet meer aan de kwaliteitseisen.

Reacties zijn gesloten.