EMDR TheraTapper™Plus EU kenmerken

Zes-voet lange vervangbare draden
De TheraTapper ™Plus EU device wordt geleverd met een extra kabel.

Easy-Grip Pulsers
De ovale pulsers zijn handzaam en passen mooi in de handen. Kunnen ook onder de voeten worden neergelegd.

Knipperende LED’s
LED’s geven realtime visuele feedback over de pulslengte en -snelheid.

Regelbare lengteknop voor pulsing
Bepaal zelf de lengte van elke puls en toon.

Instelbare intensiteitsknop voor pulsing
Regelt de intensiteit van elke puls.

Instelbare pauzeknop
Bepaal tijdens de therapie de lengte van de pauze tussen pulsen. De instelling zonder pauze is de snelste. Het verlengen van de pauze vertraagt ​​ook de snelheid.

Hoofdtelefoon met lange kabels
De hoofdtelefoons hebben extra lange kabels zodat cliënt en therapeut op een comfortabele afstand kunnen zitten.

Verstelbare volumeknop
Regelt het volume van de toon in de hoofdtelefoons.

Instelbare toonknop
Regelt de toonhoogte of frequentie van het geluid. Van Beta tot Gamma frequentie!

Maakt gebruik van  AA-batterijen
Krijg meer dan 100 uur tikken op één paar AA-alkalinebatterijen of gebruik oplaadbare batterijen. Geen netwerk nodig, waardoor overal gebruikt kan worden. Als het apparaat niet goed functioneert, eerst de batterijen vervangen!

Direct klaar voor gebruik
Elke TheraTapper ™Plus EU bevat alles wat je nodig hebt: de schakelkast, pulsars, twee sets draden en een vinyl etui met ritssluiting. Batterijen zijn inbegrepen, dus je hoeft alleen maar de draden aan te sluiten en aan te zetten. De complete set kost slechts € 225,00 exclusief 21% BTW exclusief verzendkosten. Voor buiten Nederland – EU landen wordt geen BTW/VAT berekend als er een nummer wordt opgegeven. Zonder BTW/VAT nummer wordt het wel berekend. (exclusief verzendkosten)

Each TheraTapper ™Plus EU contains everything you need: the control box, pulsars, two sets of wires and a vinyl zippered case. Batteries are included, so all you need to do is plug in the wires and power on. The complete set costs only € 225.00 excluding 21% VAT excluding shipping costs. For outside the Netherlands – EU countries no VAT/VAT is calculated if a number is provided. It will be calculated without VAT/VAT number. (Excluding shipping costs)

Direct bestellen. Of bekijk eerst meer informatie.

TheraTapperPlus-eu

Englisch: EMDR kit

Six-foot-long replaceable wires
The TheraTapper ™ Plus EU device comes with an extra cable.

Easy-Grip Pulsers
The oval pulsers are handy and fit nicely in the hands. Can also be placed under the feet.

Flashing LEDs
LEDs provide real-time visual feedback on pulse length and rate.

Adjustable length knob for pulsing
Determine the length of each pulse and tone yourself.

Adjustable intensity knob for pulsing
Controls the intensity of each pulse.

Adjustable pause button
During therapy, determine the length of the pause between pulses. The setting without pause is the fastest. Extending the break also slows down the speed.

Headphones with long cables
The headphones have extra long cables so that the client and therapist can sit at a comfortable distance.

Adjustable volume knob
Adjusts the volume of the tone in the headphones.

Adjustable tone knob
Adjusts the pitch or frequency of the sound. From Beta to Gamma frequency!

Uses AA batteries
Get over 100 hours of taps on one pair of AA alkaline batteries or use rechargeable batteries. No network required, so it can be used anywhere. If the device does not function properly, replace the batteries first!

Ready to use immediately
* Each TheraTapper ™ Plus EU includes everything you need: the control box, pulsars, two sets of wires and a zippered vinyl pouch. Batteries are included, so you just need to plug in and turn on the wires. The complete set costs only € 192.50 excluding 21% VAT excluding shipping. For countries outside the Netherlands – EU, no BTW / VAT is charged if a number is provided. It will be calculated without a VAT / VAT number. (Excluding shipping costs)

* I only sell the TheraTapper within the EU. Outside the EU you pay VAT, transport costs and PayPal costs.

Direct order. Or view more information first.

 

Reacties zijn gesloten.