Hulp Na Ongeval

Indien u na een ongeval tijdelijk of langdurig last hebt van nachtmerries of nare herinneringen, kan dit problemen opleveren in uw dagelijks functioneren. Neem dan contact op met de Samenwerkende EMDR-Therapeuten en zoek een EMDR therapeut bij u in de buurt.

Samenwerkende EMDR-therapeuten is netwerkpartner van hulpnaongeval.nl.

hulpnaongevalHulp na ongeval biedt een bron van informatie over alle zaken en organisaties die na een ongeval belangrijk kunnen zijn. Het netwerk betreft een samenwerking van deskundigen. Wij verlenen hulp na ongeval® met traumaverwerking via EMDR.

Hulp nodig? Samen met de aangesloten deskundigen helpen wij u graag.

Reacties zijn gesloten.