HOME

De Samenwerkende EMDR therapeuten beschikken allen over het juiste en geldige diploma en voldoen aantoonbaar aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Allen die vermeld zijn op de website hebben tevens ruim voldoende diagnostische kennis en houden zich aan de reglementen die gesteld zijn binnen de EMDR opleiding. (lees meer)

EMDR therapie is inmiddels één van de beste psychotherapeutische ontwikkelingen in de 21e eeuw binnen de geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een inbraak of overval, verkeersongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, (seksueel) misbruik, verlies van een kind of geliefde, ziekte, etc. Een groot deel van de mensen kan de nare ervaring goed verwerken. Een ander deel kan na de nare gebeurtenis of zelfs jaren later last krijgen van deze ervaring(en).

Vaak ontstaan daardoor ook lichamelijke klachten

Het is goed mogelijk dat deze nare ervaringen psychische problemen ontwikkelen welke zich uiten door bijvoorbeeld slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens of kortom herbeleving (herinnering) die door het hoofd blijven tollen. Psychische problemen kunnen zich gaan uiten in lichamelijke klachten en lichamelijke klachten kunnen zich gaan uiten in psychische klachten. Indien er sprake is van deze symptomen, die langer duren dan vier weken, kan men meestal spreken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Lees meer: Wanneer EMDR

Deze klachten zijn vaak zó ernstig dat de persoon niet meer in staat is “normaal” te functioneren

De behandeling van deze klachten was in het verleden vaak ingewikkeld, langdurig en vaak ook zonder succes. De laatste ontwikkelingen op het gebied van verwerking van psychotrauma maken duidelijk dat de verwerking van traumatische behandelingen in bepaalde gevallen aanmerkelijk kan worden versneld door het toepassen van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Vòòr 1994 waren er wel 50 sessies nodig voor de behandeling van PTSS. Met EMDR kunnen we dit aantal aanzienlijk terug brengen tot gemiddeld 3 sessies bij enkelvoudige nare of traumatische ervaringen. Vastgesteld is dat de werking ook lange tijd na de behandeling nog steeds effectief is.

Meer info? Download de informatiefolder van de ‘Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland’. (EMDR folder – klik op foto).

EMDR therapie en opleiding

EMDR Samenwerkende therapeuten voor Volwassenen – Kind en Jeugd

Comments are closed