EMDR opleiding

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen. Patiënten die een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt en hierna te maken hebben met bijvoorbeeld, angsten, nachtmerries, schrikreacties, herbeleving, paniekstoornissen, fobieën, slaapstoornissen etc., kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief weinig sessies.

EMDR is ontdekt en ontwikkeld door psychologe Francine Shapiro aan het eind van de jaren ‘80. Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek is verricht, is nog niet geheel bekend wat de werking van EMDR precies is. Eén van de verklaringen is, dat de verwarringsmethodiek de hersen en het lymbisch-systeem, waar traumatische ervaringen waarschijnlijk niet goed verwerkt worden, alsnog de hersenen van disfunctioneel reacties naar functionele reacties kan verwerken.

Bij een traumatische ervaring wordt er vanuit gegaan dat de ervaring als het ware “bevriest” in het brein. Hierna blijven reacties op deze ervaring, ver nadat het voorval heeft plaatsgevonden, als een traumatische situatie zich door de hersenen herhalen. Dit ondanks dat dat niet meer nodig is. Geluiden, geuren en situaties kunnen zich voordoen alsof de persoon wederom in een gelijke situatie terecht komt, ook al weet de persoon dat het niet het geval is. Hieruit blijkt dat er als het ware geen verwerking heeft plaats gevonden. EMDR geeft een “versnelde informatiewerking” waardoor deze traumatische respons vaak volledig verdwijnt.

Doelgroep
Psychologen, therapeuten, psychosociaal zorgverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten, spelttherapeuten, vaktherapeuten, psychomotorische therapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire zorgverlening.

Voorkennis verplichting
Je dient minimaal een 3-jarige opleiding op HBO bachelor niveau in complementaire en/of reguliere zorgverlening afgerond te hebben en lid te zijn bij een beroepsvereniging en/of werkzaam binnen een instelling zorgverlening. Ben je geen lid van een beroepsvereniging maar werk je voor een instelling, dan dient je leidinggevende schriftelijk garant te staan voor je deelname en werkzaamheden. In het kader van de nieuwe wetgeving Wkkgz dient je beroepsvereniging bij een koepelorganisatie aangesloten te zijn als bv RBCZ.

Comments are closed