EMDR opleiding

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is één van de meest effectieve psychotherapeutische methodieken. Voor behandeling van onder andere posttraumatische stressstoornis en angststoornissen de aangewezen therapie.

Als we een ingrijpende nare gebeurtenis hebben meegemaakt kunnen we  hierna te maken hebben klachten. Bijvoorbeeld angsten, nachtmerries, schrikreacties, paniekstoornissen, fobieën, etc. Kunnen zeer effectief met deze methodiek behandeld worden in relatief weinig sessies.

De kracht van EMDR

Al meer dan achtentwintig jaar is er naar de effectiviteit van EMDR onderzoek gedaan. Deze wordt nu volledig geaccepteerd als één van de meest krachtige behandelingen. Eén van de verklaringen is dat het brein onder anderen door het werkgeheugen beïnvloed wordt. Dat maakt dat er een relatief korte behandeltijd nodig is om de nare reacties sterk te laten verminderden tot zelf verdwenen.

Toepassing en meerwaarde

De opleiding is gericht op het toepassen van de basisprotocollen bij enkelvoudige ptss klachten. Ook worden meervoudige problemen behandeld. Het EMDR-protocol wordt breed ingezet en we gaan dan ook volledig in op hoe effectief te behandelen. De opleiding is heel praktijkgerichte en we oefenen om het goed toe te passen in de praktijk te professionaliseren.

De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische inleidingen, instructies van de EMDR protocollen, voorbeeld sessies en (semi-)plenaire oefeningen van de EMDR interventies.

De opleiding

De EMDR opleiding wordt door het Bijscholing instituut voor Therapeuten (BivT) gefaciliteerd. De trainers zijn zeer ervaren en professionele psychologen die de opleiding hebben ontwikkeld voor de complementaire en reguliere zorgverlener. We behandelen de diagnostische inschatting voor een EMDR behandeling en het in kaart te brengen voor het toepassen van de protocollen. Ook wordt de afronding van EMDR therapie behandeld. Je maakt kennis met de vermoedelijke werking van het brein  hoe deze bij nare ervaringen werkt en wat EMDR kan betekenen. Met name de veranderingen en werkzaamheid in de hersenen worden besproken. Je leert het EMDR protocol te gebruiken om de verschillende mogelijkheden van de bilaterale stimulatie te hanteren.

De opleiding bestaat uit

EMDR opleiding volwassenen voor therapeuten die voorkennis hebben betreffende psychopathologie

EMDR opleiding Kind en Jeugd voor kind en jeugd therapeuten die voorkennis hebben betreffende psychopathologie

EMDR opleiding volwassenen voor behandelaren die geen voorkennis psychopathologie hebben. (deze start medio september 2022)

Praktijkgericht

Deze EMDR opleiding is een praktijkgerichte integratieve professionalisering. Deze wordt gegeven door de meest ervaren EMDR therapeuten in Nederland voor complementaire en reguliere zorgverleners. De opleiding is geschikt voor professionals die hun vak verder willen uitbreiden of verdiepen. Vanaf september 2021 starten we met een complete opleiding voor coaches en hulpverleners die geen psychosociale vooropleiding hebben. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Klik hier

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

De EMDR opleiding wordt door het BivT gefaciliteerd, dit is het instituut waar je na de opleiding en het supervisie programma je kunt laten registreren bij de “Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland” en een vermelding krijgt op de website www.emdr-therapeuten.nl.

Comments are closed