EMDR PRACTITIONER

EMDR master practitioner (Mp)

emdrbreinGecertificeerde EMDR master Practitioners hebben na een intensieve theoretische en praktijkgerichte opleiding ook het supervisieprogramma met goed gevolg afgerond. De gecertificeerde is altijd een gediplomeerde hulpverlener uit de complementaire zorgverlening en is lid van een beroepsvereniging. Tevens hebben alle Mp’s voorkennis aangetoond betreffende de kennis DSM-IV en psychopathologie.

Na het behalen van het EMDR master Practitioner certificaat heeft men voldoende ervaring om zowel enkelvoudige als complexe angsten en trauma’s te behandelen. De EMDR master Practitioner is verplicht jaarlijks bijscholing te volgen.

Na het behalen van het certificaat zal een jaarprogramma gevolgd worden waar de behandelaar de professionalisering doorvoert en verslaglegging moet doen. Na dit jaarprogramma ontvangt de EMDR behandelaar het welverdiende EMDR therapeut certificaat en blijft de verplichting houden om bijscholingen per jaar te volgen.

Comments are closed