De EMDR therapeut

Je kunt voor EMDR terecht bij gespecialiseerde EMDR-therapeuten die binnen de complementaire zorgverlening werken. Zij vormen de “Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland” en werken in praktijken verspreid over Nederland en België. De aangesloten therapeuten hebben minimaal een drie- of vierjarige Post-HBO of HBO-opleiding afgerond, voldoen sinds 1 januari 2017 aan de PLATO-eisen die door zorgverzekeraars verplicht zijn gesteld, zijn geregistreerd onder de wettelijke wkkgz eisen, zijn verplicht aangesloten bij een beroepsvereniging en hebben daarnaast een aanvullende EMDR specialisatie en zijn gekwalificeerd als EMDR behandelaar.

Ervaring

De EMDR therapeuten op deze website hebben minimaal twee jaar praktijkervaring in EMDR behandelingen onder supervisie, volgen jaarlijks verplichte praktijkgerichte casuïstiek dagen voor verdere ontwikkeling en om op de hoogte te blijven van de steeds weer vernieuwende ontwikkelingen. Alle EMDR-therapeuten zijn lid van een beroepsvereniging die bij- en nascholing voor haar leden verplicht. De aangesloten leden zijn aan klacht- en tuchtrecht onderworpen en werken altijd met een behandelovereenkomst.

EMDR supervisie

Na de opleidingsdagen volgt de ‘EMDR therapeut in opleiding’ een supervisieprogramma, waarin 4 verplichte EMDR sessies binnen 6 maanden aangeleverd moeten worden. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zal de therapeut een verplichte EMDR praktijk-professionaliseringsdag moeten volgen alvorens verder te mogen met het supervisieprogramma. Er zal niet eerder een certificaat van bekwaamheid worden verstrekt alvorens de therapeut het supervisieprogramma heeft afgerond.

EMDR master practitioner

Dit zijn behandelaren die de EMDR opleiding en de daarbij vereiste supervisie met succes hebben afgesloten maar nog onder supervisie vallen van een gekwalificeerde EMDR therapeut met minimaal twee jaar ervaring. Na twee jaar voldoende praktijk ervaring kunnen EMDR master Practitioners na het behalen van de gestelde praktijkeisen gekwalificeerd worden tot EMDR therapeut.

Kosten en vergoeding

De kosten van een consult verschillen per praktijk daar er in Nederland geen prijsafspraken gemaakt mogen worden. Je kunt deze informatie opvragen bij de therapeut in je regio. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het behandelprogramma geheel of gedeeltelijk binnen je aanvullende verzekering. Je kunt het beste je verzekering vragen welke regeling voor jou geldt. Ook werkgevers zijn vaak bereid om een deel of geheel mee te betalen.

Meer informatie en afspraken

Wanneer je vragen hebt of meer informatie wilt over het EMDR programma, dan kun je je vraag mailen naar “De Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland”. Wij kunnen je dan ook vertellen welke EMDR therapeut in jouw omgeving praktijk houdt.

Je kunt natuurlijk ook via deze website een therapeut zoeken. Aan de rechterzijde van deze pagina kun je je regio selecteren en daar vind je een overzicht van alle EMDR-therapeuten in die regio die zijn aangesloten bij “De Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland”. Voor het maken van een afspraak kun je rechtstreeks met de therapeut in jouw regio contact opnemen. Hij/zij zal ook graag jouw vragen beantwoorden.

EMDR master practitioner (Mp)

emdrbreinGecertificeerde EMDR master Practitioners hebben na een intensieve theoretische en praktijkgerichte opleiding ook het supervisieprogramma met goed gevolg afgerond. De gecertificeerde is altijd een gediplomeerde hulpverlener uit de complementaire zorgverlening en is lid van een beroepsvereniging. Tevens hebben alle Mp’s voorkennis aangetoond betreffende de kennis DSM-IV en psychopathologie.

Na het behalen van het EMDR master Practitioner certificaat heeft men voldoende ervaring om zowel enkelvoudige als complexe angsten en trauma’s te behandelen mits de eigen psychotherapeutische vooropleiding voldoet aan deze criteria. De EMDR master Practitioner is verplicht jaarlijks bijscholing te volgen.

Na het behalen van het certificaat zal een jaarprogramma gevolgd worden waar de behandelaar de professionalisering doorvoert en verslaglegging moet doen. Na dit jaarprogramma ontvangt de EMDR behandelaar het welverdiende EMDR therapeut certificaat en blijven de verplichtingen behouden om EMDR bijscholingsdagen jaarlijks te volgen.

Comments are closed